ถ่านไร้ควันอัดแท่ง คุณภาพดี

จากนวัตกรรมต่างๆ ในการผลิตถ่านด้วยนวัสดุการเกษตรได้มีการพัฒนาไปมาก อย่างถ่านไร้ควันอัดแท่ง ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไม่มีควัน เป็นการลดมลพิษทางอากาสได้ ไม่ว่าจะนำ ถ่านไร้ควัน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจนคือมีการนำถ่านไร้ควันไปใช้ในโรงงานผลิตต่างๆ จะสั่งซื้อถ่านไร้ควันเป็นจำนวนมาก

ถ่านไร้ควันจะเป็นถ่านที่ทำมาในลักษณะถ่านอัดแท่งที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้แล้ว เช่น ถ่านกะลาอัดแท่ง ก็ทำมาจากกะลามะพร้าวที่เราขูดเอาเนื้อมาทำเป็นน้ำกะทิ แล้วนำกะลาที่ต้องทิ้งมาทำเป็น ถ่านไร้ควัน อัดแท่งได้ เป็นต้น ราคาต้นทุนไม่แพง เราสามารถทำเองได้ หรือจะสั่งซื้อก็ได้

ประโยชน์ของถ่านไร้ควันคือ จะทำให้เราช่วยลดโลกร้อน ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูง มีความคงทน คุ้มค่ากว่าการใช้ถ่านอื่นๆ โดยทั่วไป อีกทั้ง ถ่านไร้ควัน ยังมีราคาไม่แพง จึงสามารถซื้อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะปิ้ง ย่าง อาหารนั้นจะเหมาะกับถ่านไร้ควันอัดแท่งเป็นอย่างมาก