ถ่านไม้ไผ่ช่วยดูดสารพิษ

ถ่านไม้ไผ่ เป็นถ่ายที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี จากการวิจัยถ่านไม้ไผ่เป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นแล้วเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็น ถ่านไม้ไผ่ ของบ้านเราที่ทำจากไม้ไผ่ตามบ้านเราหรือแถวชนบทจะพบมาก

ถ่านไม้ไผ่ที่มีการคิดค้นขึ้นนี้จะเป็น ถ่านไม้ไผ่ เพื่อสุขภาพ ช่วยดูดสารพิษ สามารถติดไฟได้ง่ายเพราะทำมาจากเนื้อไม้ สามารถให้ความร้อนที่สูงมากจากถ่านไม้ไผ่ มอดดับก้ช้า ไม่แตกเป้นประกายไฟเหมือนถ่านทั่วไป ถือว่าคุ้มค่าที่เลือกถ่านไม้ไผ่มาใช้ในด้านต่างๆ

เราสามารถนำ ถ่านไม้ไผ่ มาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น นำถ่านไม้ไผ่ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นการลดต้นทุน , ใช้ในครัวเรื่อง ใช้ทำอาหารปิ้งย่าง ถ่านไม้ไผ่สามารถดูดกลิ่นความชื้นภายในบ้านได้ นอกจากนี้ถ่านไม้ไผ่ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพิเศษได้