การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง

การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวคงช่วยทำให้สุขภาพฟันของเราสะอาดได้ ยังคงมีซอกฟันที่แปรงฟันไม่สามารถเข้าถึง ทำให้เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียทำให้เกิดอาการฟันผุได้ เราจึงมีการใช้ไหนขัดฟันทำความสะอาดเอาเศษอาหาร หรือขี้ฟันที่อยู่ตามซอก หรือโคนฟันออกมากจากการใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟันที่ดูว่าใช้ยากแต่ความจริงแล้วไม่ได้อยากอย่างที่คิด เพียงแต่เราต้องใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี จะได้ไม่บาดเหงือกจนทำให้เลือดออก และรู้สึกเจ็บ บางคนใช้ไหมขัดฟันด้วยความรุนแรงมากเกินไปก็ทำให้มีเลือดออกตามไรฟันหรือเลือดออกตามเหงือกได้ง่ายๆ

วิธีการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง

  1. ดึงไหมขัดฟันออกมาให้ยาวพอประมาณ หรือ 18 นิ้ว
  2. จับไหมขัดฟันระหว่างนิ้วโป่งและนิ้วชี้ให้แน่น หากจับไม่สะดวกแสดงว่าไหมขัดฟันที่ดึงมาอาจจะสั้นเกินไป ให้ดึงยาวขึ้นกว่าเดิม
  3. ค่อยๆ นำไหมขัดฟันเลื่อนไป-มา ขึ้น-ลง ตามซอกฟัน แต่เวลาดึงไหมขัดฟันออกจากฟอกฟันอย่างดึงขึ้นกลับทางเดิม ให้ค่อยๆ ดึงมาข้างหน้า
  4. หากไหมขัดฟันสกปรกมากให้เปลี่ยนเส้นใหม่ได้เรื่อยๆ

ระวังไหมขัดฟันบาดเหงือนจนมีเลือดออกและอักเสบ เน้นให้มือเบา ค่อยๆ ใช่ไหมขัดฟัน