การรักษาโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะถือเป็นโรคที่อันตราย คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีอาการซึมๆ เครียดๆ รู้สึกหดหู่ แม้แต่จะทำกิจกรรมที่ดี น่าสนใจ สนุกสนานก็ทำให้หดหู่อยู่ดี ชอบคิดมาก ชอบเหม่อลอย ชอบอยู่คนเดียว บางรายร้องไห้เป็นประจำ ไม่อยากพบปะกับใครๆ มักจะคิดเอง เออเองในเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจนั่นเอง

เรามักจะเจอตามข่าวหน้า 1 ว่า มีคนฆ่าตัวตายในรูปแบบต่างๆ เพราะสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้า เราจึงต้องทำการรักษาโรคซึมเศร้าในตนเองและคนรอบข้างที่กำลังเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปัจจุบันมีการคิดค้นยาสำหรับรักษาโรคซึมเศร้าในกรณีที่ยังไม่เป็นมาก ถ้าทานยาอย่างต่อเนื่อง อาการของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นตามลำดับ

ธรรมะบำบัดโรคซึมเศร้า วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี สามารถใช้ได้ผลกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากมาย แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ใช้ธรรมะบำบัดรักษาไม่ได้ หรือน้อยรายนักที่จะมีอาการหนักกว่าเดิม แต่สิ่งสำคัญในการรักษาโรคนี้คือ จิต จิตใจของผู้ป่วยถือเป็นตัวการของโรคซึมเศร้า บางรายต้องพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดตามอาการต่อไป

ดังนั้นเมื่อเราพบว่าคนรอบข้างเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องรีบรักษา พยายามอย่าให้เขาได้อยู่คนเดียวมากนัก เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดได้ เราไม่ควรประมาทกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อารมณ์ของเขากำลังอยู่ในช่วงหดหู่ที่สุดในชีวิต สิ่งที่เราพอจะช่วยได้คือ ปลอบใจและให้กำลังใจในการสู้ ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหมาย