ข้อดี ข้อเสีย โกดังให้เช่าแบบอัตโนมัติ

โกดังสินค้าอัตโนมัติเหมาะกับใครบ้าง?

คลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบมีความยืดหยุ่นเชื่อถือได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อนุญาตให้ปรับปรุงคลังสินค้าและการกระจายสินค้าและการไหลของวัสดุที่เหมาะสม กระบวนการเช่นการจัดเก็บการดึงและการย้ายสินค้าดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ศูนย์ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือคลังสินค้าของบุคคลที่สาม (3PL) ซึ่งการรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการประมวลผลและการเติมเต็มจะกลายเป็นอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ในเวลาสิบปี

อย่างไรก็ตามคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์สำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยอัตโนมัติหรือไม่? เช่น …