ข้อดีของถ่านกะลาอัดแท่ง

ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง เป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ต้องการของตลาดในการซื้อถ่านกะลาไปใช้งานต่างๆ เพราะถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูง เป็น ถ่านกะลา ที่มีคุณภาพ ทำมาจากมะพร้าวโดยวิธีการที่เป็นภูมิปัญญาของพื้นบ้านจึงได้ออกมาเป็นถ่านกะลามะพร้ามอัดแท่งนั่นเอง

การใช้งานของถ่านกะลามะพร้าว คือ …