ถ่านไร้ควันอัดแท่ง คุณภาพดี

จากนวัตกรรมต่างๆ ในการผลิตถ่านด้วยนวัสดุการเกษตรได้มีการพัฒนาไปมาก อย่างถ่านไร้ควันอัดแท่ง ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไม่มีควัน เป็นการลดมลพิษทางอากาสได้ ไม่ว่าจะนำ ถ่านไร้ควัน ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจนคือมีการนำถ่านไร้ควันไปใช้ในโรงงานผลิตต่างๆ …