ถ่านไม้ไผ่ช่วยดูดสารพิษ

ถ่านไม้ไผ่ เป็นถ่ายที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี จากการวิจัยถ่านไม้ไผ่เป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นแล้วเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็น ถ่านไม้ไผ่ ของบ้านเราที่ทำจากไม้ไผ่ตามบ้านเราหรือแถวชนบทจะพบมาก

ถ่านไม้ไผ่ที่มีการคิดค้นขึ้นนี้จะเป็น ถ่านไม้ไผ่ เพื่อสุขภาพ ช่วยดูดสารพิษ สามารถติดไฟได้ง่ายเพราะทำมาจากเนื้อไม้ …